Esztétika & Endodoncia Kongresszus 2024 - Upgrade Congress

Esztétika & Endo  2024

UPGRADE CONGRESS | 2024. 04. 19-20.

ESZTÉTIKA & ENDO KONGRESSZUS

Előadók

Csatlakozzon hozzánk az Esztétika & Endodoncia Kongresszuson az Upgrade Congress keretében, ahol a fogászat jövőjébe tekinthet. Ez az esemény számos témát ölel fel, többek között a legújabb cirkónium alkalmazásokat, az adhezív ragasztási lehetőségeket, valamint gyakorlati betekintést nyújt a sikeres endodontiai kezelésekhez. Az előadások során megismerheti a vitálterápiás lehetőségeket, amelyek átformálják a modern fogászatot, valamint az optimális eredményekhez szükséges aprólékos tervezést is. Közelebb kerülhet a fogak repedésének a diagnosztikájához és a kezeléséhez, a biomimetikus restauráció kutatásának az élvonalához, továbbá a bio-bulk fill technikák innovatív megközelítéseihez a mély szuvasodások kezelése során.

Fedezze fel, hogyan illeszkednek a kompozit anyagok a kerámia domináns világába, valamint az adhezív rehabilitációt a „szendvics héjak” használatával az erózió-attríció fogvesztés esetén! A kongresszuson információkat kaphat arról is, hogy a fogászati lézerek használatával milyen sokoldalú esztétikai arckezeléseket végezhetünk, és bemutatásra kerülnek a gyökércsatorna kezelésének legújabb innovációi is. Ez a kongresszus kiváló találkozója lehet azoknak a szakembereknek, akik elkötelezettek a tudásuk és a gyakorlati ismereteik bővítésében a fogászati esztétika és endodontia témakörében.

Dr. András Volom

Dr. Volom András

Dr. Gergely Benyőcs

Dr. Benyőcs Gergely

Prof. Dr. Joseph Sabbagh

Dr. Dan Lazar

Dr. Gerlóczy Pál

Dr. Lempel Edina

Dr. Döbrentey Zsolt

Dr. Forster András

Dr. Mekis Miklós

Dr. Martos Renáta

Dr. Hajsz Márton

Borhi Levente, Dr. Kemény Alexandra, Dr. Farkas Péter, Dr. Volom András

Dr. Mikolicz Ákos

Dr. Lubics Szilvia

Dr. Takács Ildikó

Esztétika & Endo Kongresszus programja

Péntek

19

09.15-09.20

Esztétika & Endo Kongresszus – Megnyitó

Dr. Volom András, Dr. Benyőcs Gergely

09.20-10.05

Upgrade: Cirkónium

B
C
Absztrakt

Dr. Gerlóczy Pál

Upgrade: Cirkónium

Az elmúlt negyedszázadban robbanásszerűen megnövekedett a helyreállító anyagok és technikák kínálata, amelyek a fém alapú rendszerek helyét vették át. Azonban a megfelelő kutatás hiánya és az új anyagok folyamatos fejlesztései sok zűrzavarhoz vezetett a legjobb anyagok és felhasználási módok tekintetében.

A rendelkezésre álló helyreállító anyagok közül a cirkónium bizonyult a legsokoldalúbbnak az esetleges hátrányai ellenére. Ez az előadás naprakésszé teszi a résztvevőket a legújabb cirkónium anyagok fejlesztéseivel kapcsolatban, amelyek az esetleges hiányosságokra válaszolnak, és tanácsot adnak a megfelelő indikáció és felhasználásával kapcsolatban.

Esztétika & Endodoncia Kongresszus 2024 - Upgrade Congress

Dr. Gerlóczy Pál

10.05-10.50

Az adhezív ragasztás lehetőségei – fókuszban az adhezívek

B
C
Absztrakt

Dr. Martos Renáta

Az adhezív ragasztás lehetőségei - fókuszban az adhezívek

A minimál invazív koncepciót követő restauratív fogászati beavatkozások határozottan előnyben részesítik az adhezíven rögzülő restaurációk készítését. Ezek sikerességét nagy mértékben befolyásolja a fogszövetekhez való ragasztás hatékonysága és hosszú távú stabilitása.

Mind a direkt, mind az indirekt pótlások esetében a határfelületek előkezelése, illetve a megfelelő adhezív rendszer kiválasztása meghatározó tényező. Az utóbbi évtizedekben többféle koncepció, illetve ragasztási protokoll látott napvilágot, azonban sokszor nem egyértelmű mi lenne a legmegfelelőbb az adott klinikai szituációban, illetve a többlépéses rendszerekkel szemben vajon előnyösebbek lehetnek-e az egyszerűsített technikák?

Bármely adhezív csoportot választjuk, kiemelten fontos az alkalmazásuk módja, hiszen a háttérben zajló mikromechanikai és kémiai kapcsolódás kialakítását ez nagymértékben befolyásolhatja.

Esztétika & Endodoncia Kongresszus 2024 - Upgrade Congress

Dr. Martos Renáta

10.50-11.20

Kávészünet

11.20-12.05

Sikeres endodonciai kezelések: Gyakorlati tippek az eredményesség növeléséhez

B
C
Absztrakt

Dr. Mikolicz Ákos

Sikeres endodonciai kezelések: Gyakorlati tippek az eredményesség növeléséhez

Sok gyakorló fogorvos számára az endodonciai kezelések a kevésbé kedvelt beavatkozások közé tartoznak. Ennek számos oka lehet, köztük az esetleges negatív tapasztalatok vagy a mérsékelt sikerélmény a kezelések kimenetelét tekintve. Az előadó gyakorlati tanácsokat fog bemutatni, amelyeket alkalmazva akár már a következő munkanapunkon magasabb minőségű ellátást tudunk nyújtani pácienseinknek, és eredményesebbek lehetünk az endodoncia területén.

Esztétika & Endodoncia Kongresszus 2024 - Upgrade Congress

Dr. Mikolicz Ákos

12.05-12.50

Vitálterápiás lehetőségek a modern fogászatban

B
C
Absztrakt

Dr. Hajsz Márton

Vitálterápiás lehetőségek a modern fogászatban

Ez a fogászati előadás a modern fogászatban alkalmazott vitálterápiás lehetőségek lehetőségeit tárja fel, megvilágítva a legújabb lehetőségeket, amik alternatívát jelenthet az endodoniai ellátásban. Az előadás áttekintést nyújt a pulpa-dentin komplex megőrzésében és helyreállításában alkalmazott kortárs technikákról és technológiákról. A tárgyalt témák között szerepel a pulpa életbentartására szolgáló terápiás lehetőségek, valamint a regeneratív megközelítések integrálása az endodontiai kezelésekbe.

Az előadás kitér a bioaktív anyagok, például a biokerámiák és az ásványi trioxid-aggregátum (MTA) kulcsfontosságú szerepére a dentinogenezis elősegítésében és a szövetek helyreállításához kedvező környezet megteremtésében. A hangsúlyt a bizonyítékokon alapuló gyakorlatokra helyezzük, a legújabb kutatási eredményekre és klinikai tanulmányokra támaszkodva, amelyek a különböző vitálterápiás beavatkozások hatékonyságát és hosszú távú eredményeit validálják.

Az előadás továbbá feltárja a vitálterápia és a minimálinvazív fogászat közötti kölcsönhatást, kiemelve, hogy a modern megközelítések célja a fogszerkezet megőrzése a pulpális egészség hatékony kezelése mellett. A résztvevők betekintést nyerhetnek a kezeléstervezési stratégiákba, az esetválasztási kritériumokba és a vitálterápia integrálásába az átfogó betegellátás tágabb körébe.

Összefoglalva, ez az előadás előremutató perspektívát kínál a vitálterápiás lehetőségekről, és a fogorvosok számára biztosítja a szükséges tudást és eszközöket ahhoz, hogy eligazodjanak a modern fogászat ezen szegmensén, az optimális eredmények elérése érdekében.

Esztétika & Endodoncia Kongresszus 2024 - Upgrade Congress

Dr. Hajsz Márton

12.50-14.15

Ebédszünet

14.15-15.00

Átgondolt tervezés, precíz kivitelezés – a kiszámítható siker kulcsa 

B
C
Absztrakt

Dr. Döbrentey Zsolt

Átgondolt tervezés, precíz kivitelezés - a kiszámítható siker kulcsa

Hiszem, hogy a sikeres kezelés kulcsa nem a művészi készség, hanem az átgondolt tervezés és precíz kivitelezés. A megfelelő esztétikai irányelvek ismerete segíthet a kezelés megtervezésében, természetesen szem előtt tartva a fogak elsődleges szerepét: a funkciót is.

Az előadás folyamán részletgazdag esetbemutatásokon keresztül betekintést nyerhetünk olyan protokollokba, melyeket követve kiszámíthatóan érhető el a kívánt végeredmény. Szó lesz esztétikai és funkcionális analízisről, a tervezés lépéseiről, a wax-up és mock up jelentőségéről, végül pedig a precíz kivitelezés részleteiről.

Önéletrajz

2012-ben a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán szerezte diplomáját. Végzést követő öt évben a Konzerváló Fogászati Klinikán a betegkezelés mellett részt vett a hallgatók elméleti és gyakorlati oktatásában angol, német és magyar nyelven. 2013 óta a Semmelweis Egyetem „Esztétikus töméskészítési technikák” tantárgy oktatója. Rendszeresen tart hazai és nemzetközi előadásokat, valamint hands-on kurzusokat direkt posterior restaurációk, élpótlások és diasztémazárás témakörében.

2015-ben Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgát kiváló minősítéssel abszolválta. Kezdetben az egyetemi munka mellett magánrendelőben főként endodonciával és restauratív fogászati kezelésekkel foglalkozott. 2017 óta a betegellátást teljes munkaidőben kizárólag privát praxisban végzi, a Semmelweis Egyetemen pedig meghívott külsős előadóként vesz részt hallgatói oktatásban.

A Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaság alapító és elnökségi tagja. Fő érdeklődési köre az esztétikai fogászat, azon belül is a direkt restaurációk, a frontfogak élpótlása és a diasztémazárás. Hitvallása az esztétikai szemlélet, átgondolt tervezés, precíz kivitelezés. “Minőség mindenekfelett”

Semmelweis Egyetem Konzerváló Fogászati Klinika 2012-2017 (2017-óta vendégelőadóként vesz részt az oktatásban)
Four Seasons Dental Center: 2013 - 2014
Kizman Dental: 2014 -
Urban Regeneration Institute (Prof. Urbán István klinikája): 2020 -

Esztétika & Endodoncia Kongresszus 2024 - Upgrade Congress

Dr. Döbrentey Zsolt

15.00-15.45

A repedések diagnosztikája és kezelése

B
C
Absztrakt

Dr. Forster András

A repedések diagnosztikája és kezelése

A repedések kezelése kétségtelenül az egyik legnagyobb kihívást jelentő helyzet, amellyel a fogászatban szembesülhetünk. A kárieszes fogak kezelése által a paciens orális egészségét próbáljuk fenntartani, de ha a restauráció nem állítja helyre az eredeti fog biomechanikai integritását, akkor valószínűleg komolyabb és végzetesebb következményekkel kell szembenéznünk a létrejövő repedések és törések formájában.

Ahhoz, hogy magabiztosan kezelhessük a repedéseket meg kell ismerni a természetes fog biomechanikáját valamint a BioRim és a BioDome fogalmát. A megtartott szövetek mechanikai elemezése ezek után lehetségessé vàlik és ez által a biomimetikus helyreállítás is megtörténhet.

Önéletrajz

2006-ban szerezett fogorvosi diplomát a Szegedi Tudományegyetemen. Az ezt követő 3 évben konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgát tett az SZTE FOK Fopótlástani tanszékének rezidenseként. Szakvizsga után Klinikai orvos, tanársegéd majd adjunktus a Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszéken. 2009 óta foglalkozik biomimetikus fogorvoslással klinikusként, kutatóként és oktatóként. 2013-óta kizárólag magán fogorvosként praktizált, Londonban, Limassolban, Szegeden és Budapesten.

2016 óta Budapesten a világhírű Urban Regeneration Institute vezető helyreállító fogorvosaként dolgozik. 2019-ben PhD fokozatot szerezett Biomimetic Restoration of Endodontically Treated Posterior Teeth című disszertációjával. A tézist alátámasztó publikációkban kezdték el letenni az alapjait a gyökérkezelt fogak csapok nélküli helyreállítási lehetőségeinek. A témában számos nemzetközi publikáció szerzője, társszerzője. Külföldön és Magyaroszágon is tart előadásokat, gyakorlati kurzusokat.
Fő érdeklődési területei a biomimetikus helyreállító fogászat, implantációs protetika, digitális fogászat és dokumentáció.

Esztétika & Endodoncia Kongresszus 2024 - Upgrade Congress

Dr. Forster András

15.45-16.15

Kávészünet

16.15-16.45

Utak, célok, állomások

B
C
Absztrakt

Dr. Lubics Szilvia

Utak, célok, állomások

Mi is az a "határtalan" boldogság, és mi kell ahhoz, hogy átéljük? Milyen motiváció hajt egy háromgyermekes fogorvost a világ legnehezebb ultrafutóversenyeire? Hogyan egyeztethető össze a kemény versenyek világa a gyermekneveléssel és a hivatással

Mik azok a mondatok, amikbe kapaszkodva a legmélyebb gödrökből is kimászhatunk? Az előadás végére talán mindenki közelebb kerül a válaszokhoz, miközben átkelhet pár sivatagon és megjárhatja a jeges Antarktiszt is.

Esztétika & Endodoncia Kongresszus 2024 - Upgrade Congress

Dr. Lubics Szilvia

16.45-17.30

Biomimetikus restaurációs eljárások kutatása – betekintés a tudomány kulisszái mögé

B
C
Absztrakt

Borhi Levente, Dr. Kemény Alexandra, Dr. Farkas Péter, Dr. Volom András

Biomimetikus restaurációs eljárások kutatása - betekintés a tudomány kulisszái mögé

Napjainkban a kompozitok az elsődlegesen használt fogászati tömőanyagok és ez nem véletlen. A folyamatos fejlesztésének köszönhetően ezek az anyagok nem csak esztétikusak de kellőképpen erősek ahhoz, hogy elviseljék a rágáskor kialakuló terhelőerőket. A gyártók igyekeznek minden tulajdonságot a tökélyre fejleszteni, így a polimerizációs zsugorodást is lecsökkentteték.

Teljes mértékben azonban soha nem kerülhető el ez a fajta zsugorodás, így számos probléma adódhat polimerizációkor. A zsugorodás következtében kialakuló stressz repedést hozhat létre a fogon, vagy akár tönkretheti az adhéziót is, amivel további fogérzékenységet, szekunder szuvasodást okozhatunk a páciensknek.

A kutatásunk során azt a megfelelő stresszcsökkentő technikát szerettük volna megtalálni, amivel a lehető legnagyobb adhéziót tudjuk elérni, növelve ezzel a töméseinknek életidejét.

Esztétika & Endodoncia Kongresszus 2024 - Upgrade Congress

Borhi Levente, Dr. Kemény Alexandra, Dr. Farkas Péter, Dr. Volom András

Szombat

20

09.15-09.20

Esztétika & Endo Kongresszus – Megnyitó

Dr. Volom András, Dr. Benyőcs Gergely

09.20-10.50

Management of Deep Cavities Using Bio-Bulk Fill Technique

B
C
Absztrakt

Prof. Dr. Joseph Sabbagh

Management of deep cavities using bio-bulk fill technique

The concept of monolayer or “bulk fill” is not new in restorative dentistry since many products have been used in layers of 4-5 mm for more than ten years. Today, more than fifty bulk filling systems from different companies are available on the market. They are classified in five categories relying on different technologies such as bioactive materials, flowable resin composite, sonic energy, fiber-based resin composite, and high fillers density composites.

In parallel, the preservation of pulp vitality presents a daily challenge for the dentist and the patient concerned in preserving the tooth by avoiding root canal treatments and prosthetic solutions.

The aim of this presentation is to focus on “Bulk Fill” systems in case of deep cavities, using bioactive cements or composite resins and to give an update on bulk filling systems using well-documented clinical cases. Another part consists of giving an overview of the clinical procedures aiming to reduce the risks of pulpal damage and maintain its vitality.

Önéletrajz

He graduated from Saint-Joseph university in Beirut. In 2004, he obtained his PhD in biomaterials from the catholic university of Louvain (UCL), Belgium. In 2000 he obtained a master in operative dentistry (restorative dentistry and endodontics) from the UCL. In parallel, he obtained two certificates of advanced studies in biomaterials and operative dentistry from the university of Paris-VII, France, in 1997 and 1998. In 2020 he obtained his HDR degree (Higher Degree of Research) from the Lebanese University, Beirut.

Currently, he is Professor, and former head of department and director of master program of restorative dentistry and Endodontics in the Lebanese university and the director of several research projects. His private practice is limited to aesthetic dentistry and endodontics in Belgium and Beirut.

He has published more than 25 papers in international peer-reviewed dental journals and has lectured locally and internationally. He has edited and published a book by Springer entitled ¨Bulk Fill Resin composites in dentistry¨. He is a member of: the Academy of Operative Dentistry USA, the editorial board of Reality -Journal, USA, the International Association of Dental Research, and fellow of the International College of Dentists.

Esztétika & Endodoncia Kongresszus 2024 - Upgrade Congress

Prof. Dr. Joseph Sabbagh

10.50-11.15

Kávészünet

11.15-12.45

Composite Integration into a World of Ceramics

B
C
Absztrakt

Dr. Dan Lazar

Composite Integration into a World of Ceramics

Advances in adhesive technologies and escalation in esthetic demands have increased indications for tooth-colored, partial restorations and also occlusal equilibration. The development of the ceramics and the new possibilities with the digital dentistry open an easier and faster way for dentists and patients to choose them as the best option for restorations.

The easier approach not always leads to an optimal result for the patient. Choosing the best material involves evaluating the unique properties of composites and ceramics, taking into account factors like diagnostic, longevity, stability, team and patient possibility. The presentation will outline an individual approach to material selection, providing a decision-making framework that considers patient-specific requirements and ensures optimal outcomes.

Önéletrajz

Dan Lazar has graduated from the Faculty of Dentistry in 2005 in Cluj-Napoca, Romania. After that he attended many post-graduate trainings in prosthetic and restorative dentistry in Romania and Europe. Between 2007-2009 he teaches at the Faculty of Dentistry ”Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca, RO at the Restorative Department. From 2005, he starts working in a private practice in Oradea and from 2016 runs his own private practice, specialized in prosthodontics and restorative dentistry. Dr Lazar has published various papers in different journals about esthetic dentistry.

He is the founder of “Lazar Learning”, a private training center established in 2016 in Oradea. He runs two modular programs together with specialized lecturers. The first - “FOCUS - See. Analyze. Plan” describes full documentation, diagnostic and interdisciplinary treatment plan of the patient and the second - “SHAPE - composite veneers “ focuses on step by step procedures for composite veneer reconstruction. Dan Lazar is lecturing in Romania and abroad since 2009 on different topics: prosthodontics, direct composite restorations and dental photography.

Esztétika & Endodoncia Kongresszus 2024 - Upgrade Congress

Dr. Dan Lazar

Dr. Dan Lazar

12.45-14.15

Ebédszünet

14.15-15.00

Eróziós-attríciós foganyagvesztés adhezív rehabilitációja szendvics-héjak alkalmazásával

B
C
Absztrakt

Dr. Lempel Edina

Eróziós-attríciós foganyagvesztés adhezív rehabilitációja szendvics-héjak alkalmazásával

A harapási magasság csökkenésével járó, saverózió/attríció miatt kialakult lokalizált frontfogkopás komplex ellátást igényel. Az elveszett foganyag adhezív, minimál invazív módon történő helyreállítására ad lehetőséget a „szendvics-héjak” készítése.

A frontrégióban a palatinális direkt kompozit héjakkal megemelt harapási magasság a poszterior fogak kompenzatórikus erupcióját idézi elő, biztosítva ezzel a funkció helyreállítását az erózió/attríció hatásától mentes poszterior fogak restaurálása nélkül. A labiális kerámia héjakkal pedig tartós, esztétikailag kifogástalan megoldást nyújthatunk.

Esztétika & Endodoncia Kongresszus 2024 - Upgrade Congress

Dr. Lempel Edina

15.00-15.30

Sokoldalú esztétikai arckezelési lehetőségek fogászati lézerrel

B
C
Absztrakt

Dr. Takács Ildikó

Sokoldalú esztétikai arckezelési lehetőségek fogászati lézerrel

Napjaink versenyképes fogászati egészségügyi ágazatában széleskörűen elterjedt a lézeres kezelések alkalmazása. Továbbá lassan önálló tudományágként az esztétikai beavatkozások is teret nyernek a fogászatban is, ld.: mosolytervezés, makroesztétika, kozmetikai fogászat. Nemzetközileg is egyre nő az igény, mind a páciens, mind a kezelőorvos oldaláról, hogy egyszerre teljeskörű ellátást kapjon/kínáljon.

Ezt a piaci igényt látta meg a szlovén orvosilézert gyártó és forgalmazó cég, a Fotona. Szerencsére a LightWalker® lézereket a maximális sokoldalúságra tervezték. A kemény- és lágyszövetes fogászati kezelések széles választékán túl a Fotona LightWalker® lézerrendszere számos népszerű arcesztétikai kezelést is lehetővé tesz, a hideg és nagyon felületes bőrfelújítástól, a szövettel való mély hőkölcsönhatásig az öregedésgátló és fiatalító hatások érdekében.

Esztétika & Endodoncia Kongresszus 2024 - Upgrade Congress

Dr. Takács Ildikó

15.30-15.45

Kávészünet

15.45-16.30

Innováció a gyökérkezelésben: Hogyan növeljük a kezeléseink hatékonyságát?

B
C
Absztrakt

Dr. Mekis Miklós

Innováció a gyökérkezelésben: Hogyan növeljük a kezeléseink hatékonyságát?

Az endodoncia a fogászat egyik legdinamikusabban fejlődő ága, mellyel gyakran nehéz lépést tartani. Naponta látjuk a hirdetéseket jobbnál jobb endomotorokról, megvesszük és végül ugyanúgy használjuk, mint az előző modellt, vagy csak a fiókunk mélyére süllyed és új társra talál a már ott szunnyadó ultrahangos aktivátor, heat plugger, vagy guttapercha pisztoly.

Pedig, ha megfelelően ismerjük az eszközeinket, azok jelentősen növelhetik munkánk biztonságosságát, sebességét és kiszámíthatóságát.

Előadásomban gyakorlati példákon keresztül szeretnék segítségére lenni az érdeklődő kollégáknak, dolgozzon akár körzetben, vagy mikroszkópos magánrendelőben.

Esztétika & Endodoncia Kongresszus 2024 - Upgrade Congress

Dr. Mekis Miklós

Az Upgrade Congress megnyitja kapuit

Nap

:

Óra

:

Perc

:

Mp

Videók

Nézze meg a korábbi évek videóit

Az Upgrade Congress pár év kihagyás után immár 9. alkalommal kerül megrendezésre áprilisban. Korábbi sikeréhez azonban számos kolléga és támogató közreműködésére is szükség volt. Róluk is megemlékezik ez a néhány videó – amely bemutatja fejlődésünket – és lehetővé teszi, hogy visszatekerje az órát az Upgrade Kongresszus kezdetéig.

Értesüljön a legfrissebb hírekről. Kövessen minket a közösségi oldalainkon!

Szervező

Event Organizer Hungary Kft
1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9

Kapcsolat

+36 30 472 0030
info@upgradecongress.hu

Helyszín

Hungexpo "C" Kongresszusi Központ
1101 Budapest, Albertirsai út 10