Adatvédelmi szabályzat

Az upgradecongress.hu adatvédelmi nyilatkozata

Biztonság és adatvédelem

Magánszféra és adatvédelem / -biztonság

A szolgáltatásokkal és az ügyfélkezeléssel kapcsolatos feladatok gyors és korrekt lebonyolítása érdekében az upgradecongress.hu elektronikus adatfeldolgozást alkalmaz. Adatkezelő és adatfeldolgozó: dentalworld.hu (Event Organizer Hungary Kft.) (a továbbiakban: “upgradecongress.hu”) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH- 51997/2012. Az Önre vonatkozó, dentalworld.hu tudomására jutott adatok kezelésére alapvetően az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, és különösen annak a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletének hatályos változatai vonatkoznak. Ezek alapján az adatgyűjtés, -kezelés, -felhasználás és -továbbítás (a továbbiakban: “adatkezelés”) akkor jogszerű, ha ezt törvény vagy egyéb jogszabály megengedi, illetve ha az érintett személy ehhez hozzájárult. A dentalworld.hu-nál az adatvédelem nagyon fontos szerepet játszik. Az alábbiakban találhatók az Ön személyes adatainak védelmét szolgáló irányelveink.

Az upgradecongress.hu politikája

A upgradecongress.hu tiszteletben tartja az Ön magánszféráját. Vállalatunk kizárólag a jogszabályi kereteken belül gyűjt, tárol vagy használ személyes adatot. A dentalworld.hu csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket Ön önkéntesen ad meg, az adatok megadása tehát az Ön hozzájárulásán alapszik. Személyes adatainak közlésével és az adatvédelmi nyilatkozatunk elfogadásával hozzájárul ahhoz (ezen hozzájárulás visszavonásáig), hogy információkkal támogassuk és bővítsük az Önnel fennálló üzleti kapcsolatunkat,. A upgradecongress.hu -nak nem áll szándékában kiskorúak (18 éven alattiak) személyes adatait gyűjteni vagy kezelni. Az adatok megadásakor a dentalworld.hu felhívja a kiskorúak figyelmét, hogy ne bocsássák rendelkezésünkre a személyes adataikat. Amennyiben a kiskorú(ak) mégis átadná(k) személyes adataikat, arra kérjük a szüleiket vagy törvényes képviselőjüket, hogy tájékoztasson minket a kiskorúság tényéről, valamint kérjék ezen személyes adatok törlését. A dentalworld.hu nem értékesíti adatait harmadik személyeknek. Személyes adatait kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban és kizárólag az itt megjelölt jogszerű és egyértelmű célokra, az ezek megvalósításához szükséges időtartamig használjuk fel. Ezen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a dentalworld.hu a személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen belül kizárólag olyan társaságoknak továbbítja, amelyek a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt célok megvalósításához szükséges mértékben igénybe vehetők, amelyek vállalják a szerződéses kötelezettségeink betartását Ön felé, és amelyek magukra nézve elfogadják az adatvédelmi politikánkat. A vonatkozó jogszabályok értelmében a dentalworld.hu a fenti körbe nem tartozó társaságoknak csak az Ön előzetes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén adja át személyes adatait. Ön bármikor a dentalworld.hu -hoz fordulhat, amennyiben az adatvédelmi politikánkkal kapcsolatban kérdései vagy javaslatai vannak. Ugyanígy bármikor kérhet tájékoztatást arról, hogy mely személyes adatait tárolja a dentalworld.hu és egyben kérheti is ezek helyesbítését, zárolását vagy törlését. Célunk, hogy a lehető legnagyobb biztonságot és bizalmat tudjuk szavatolni. Az ezzel kapcsolatos részleteket és az elérhetőségünket az adatvédelmi nyilatkozat végén találhatja meg.

Biztonság

A dentalworld.hu technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatait ne lehessen véletlenül vagy szándékosan megváltoztatni, megsemmisíteni, azok ne vesszenek el, valamint hogy azokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A biztonsági intézkedéseinket

Az Ön adatainak felhasználása

Az Önről tárolt adatok köre

A dentalworld.hu -nak csupán meghatározott személyes adatokra van szüksége, amelyek rendelkezésre bocsátása önkéntes. Olyan információkról van szó, amelyek ahhoz szükségesek, hogy szolgáltatásokat nyújthassunk, az Ön megkereséseire válaszolhassunk, technikai problémák esetén segítséget nyújthassunk, információt továbbíthassunk Önnek (pl. onine levél formájában), vagy kérése esetén akár felvehessük Önnel a kapcsolatot, illetve lehetővé tegyük az Ön számára a szolgáltatásainkban való részvételt. Ennek keretében a következő adatokra lehet szükségünk: név, cím, e-mail cím, telefonszám valamint további adatok, amelyek a szolgáltatásokhoz és ajánlatokhoz szükségesek. A dentalworld.hu az Ön személyes adatait kizárólag előre pontosan meghatározott célokra használja. Az adatait bizalmasan kezeljük és csak a következő általános, a hatályos jogszabályok alapján megengedett célra tároljuk és használjuk fel. • Termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos igények teljesítése • Önnel történő kapcsolatfelvétel Személyes adatainak továbbítása Személyes adatait jogosultak vagyunk továbbadni olyan részlegeinknek, illetve munkatársainknak vagy szerződéses partnereinknek (pl. a dentalworld.hu marketingpartnereinek vagy szolgáltatóinak), amelyek szolgáltatást nyújtanak a dentalworld.hu -nak az Európai Gazdasági Térségen belül. A dentalworld.hu ebben az esetben is ügyel arra, hogy a személyes adatai a hozzájárulása alapján csak olyan szolgáltatókhoz kerüljenek, amelyek a szolgáltatást ténylegesen teljesítik, és amelyek az adatait bizalmasan kezelik. A dentalworld.hu ezen felül csak annyiban adja tovább a személyes adatait, amennyiben ezt az alkalmazandó jogszabályok megengedik vagy amennyiben bíróság vagy hatóság felhív erre bennünket annak érdekében, hogy jogszabályi kötelezettségeinknek eleget tegyünk. A dentalworld.hu marketingcélokból kizárólag az Ön előzetes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén továbbítja személyes adatait.

A személyes adatok felhasználásának oka

Kínálatunkat folyamatosan javítani kívánjuk és online ajánlatainkat vonzóbbá kívánjuk tenni az Ön számára. Csak akkor tudjuk a dentalworld.hu honlapját az Ön igényeinek megfelelően optimalizálni, ha tudjuk, hogy mely részeket keresi fel a leggyakrabban, és hogy hol mennyi időt tölt el. A dentalworld.hu a személyes adatokat a honlap technikai adminisztrációjára, az ügyfélkezelésre, a termékkérdőívekhez és marketingcélokra kizárólag az adott esetben szükséges mértékben használja fel. Minél jobban megértjük az igényeit, annál gyorsabban fogja megtalálni a holnapunkon a kívánt információkat.

Az Ön jogai és kapcsolat

Az Ön jogai

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény értelmében jogosult tájékoztatást kérni az adatairól. Kérelmére ésszerű határidőn, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatjuk a tárolt adatok jellegéről, azok céljáról, valamint a lehetséges címzettekről. Írásbeli kérelme esetén ésszerű határidőn, de legfeljebb 30 napon belül helyesbítjük, zároljuk vagy töröljük személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásaival összhangban. Amennyiben véleménye szerint a Válóperes Jogsegély Szolgálat jelen adatvédelmi nyilatkozat vagy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit megsértette, az említett törvény 22. § alapján bírósághoz fordulhat. Idegen honlapok Kérjük, ügyeljen arra, hogy más honlapok, amelyeket a honlapunkon elhelyezett hiperlinkeken keresztül is elérhet, is tárolhatják személyes adatait. Az adatvédelmi irányelveink nem vonatkoznak idegen vagy külső honlapokra. * a hiperlink, illetve link számítástechnikai fogalmak alatt olyan elemeket kell érteni, amelyeket hiperszöveg-dokumentum hivatkozására, illetve az arra történő utalásra lehet használni. Amennyiben egy honlapon egy linkre vagy hiperlinkre kattintunk az egérrel, a böngészőbe egy további oldal kerül betöltésre, amely adott esetben a hiperlink-kifejezéssel összefüggő további információt tartalmaz, vagy ezzel kapcsolatban van. Az egész internet szerkezete linkeken, ill. hiperlinkeken alapszik. A linket a böngészőben arról lehet felismerni, hogy a kurzor nyílból kézzé változik. Ennek az a funkciója, hogy megkönnyítse a navigációt a hiperszövegek között, hogy könnyebben lehessen utalni további információkra.

Kapcsolat a dentalworld.hu-n

Amennyiben kérdése lenne az adatvédelmi nyilatkozatunkkal kapcsolatban, tájékoztatást kér személyes adatairól, vagy azok helyesbítését, zárolását vagy törlését kéri, kérjük, dentalworld.hu info@dentalworld.hu címre küldjön elektronikus levelet, és az “Adatvédelem” szót tüntesse fel a tárgyban.

Automatikusan tárolt adatok (nem személyes információk)

A weboldalunkon marketing és fejlesztési célokból statisztikai adatokat gyűjtünk és tárolunk. Statisztikai mérőprogramként számos programot használunk. A weboldal felkeresésekor és böngészésekor automatikusan tárolásra kerülnek információk, melyek alapján teljesen névtelen marad számunkra (nem kerülnek mentésre személyes adatok). Az Ön előzetes hozzájárulása nélkül NEM használjuk az alábbiakra a statisztikai programunkat: • nem gyűjtünk személyes adatokat • nem adunk át semmilyen adatot még marketing célokra sem harmadik személy számára Az adatok gyűjtése és feldolgozása anonym módon történik és azt a célt szolgálja, hogy weboldalunkat és szolgálatatásainkat javítsuk, jobbá tegyük. Ezen információkat semmilyen esetben sem adjuk tovább harmadik személynek.

Cookie (süti) nyilatkozat

A cookie (süti) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookie-kat széles körben használják a weboldalak a felhasználói élmény javítására. Egyes cookie-k információkat gyűjtenek a böngészési és vásárlási szokásokról. A dentalworld.hu weboldalainak böngészése közben Ön elfogadja az alábbi cookie és az adatvédelmi nyilatkozatunkat. A dentalworld.hu cookie-k támogatják a felhasználói élményt A dentalworld.hu tiszteletben tartja a személyes információkat. Amennyiben Ön a sütik tárolását megakadályozó böngésző beállítások alkalmazása nélkül tovább böngészik weboldalunkon, az úgy értendő, hogy beleegyezik az ilyen típusú fájlok elhelyezésébe a böngészőjében. A fájlok törlésére és beállítások módosítására mindazonáltal a továbbiakban is bármikor lehetősége lesz.

Miért használ a dentalworld.hu cookie-kat?

A cookie felhasználása széles körű. A weboldalon történő böngészés és vásárlás során növelik a felhasználói élményt. A cookie segítségével megmaradnak a kiválasztott termékek a kosarában, tárolódnak az utoljára megtekintett termékek és személyre szabott élményt biztosítanak Önnek a böngészés során. A cookie-k lehetővé teszik a weboldal statisztikájának elkészítését. A statisztikából levont eredmények alapján folyamatosan fejleszteni tudjuk weboldalunkat a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében. A cookie-k segítségével személyre szabható a marketingtevékenységünk. Így az Ön számára mindig az érdeklődési körének megfelelő reklámok kerülnek bemutatásra.

Milyen típusú cookie-kat használ a dentalworld.hu weboldala?

A dentalworld.hu által használt cookie-k két nagy kategóriába sorolhatók: Session cookie-k: ezek a típusú cookie-k csak addig kerülnek tárolásra, amíg Ön be nem zárja a böngészőt. A böngészés befejeztével az ilyen típusú cookie-k automatikusan törlődnek. Általában a zökkenőmentes online vásárlási élmény biztosítása érdekében kerülnek felhasználásra. Állandó cookie-k: meghatározott ideig kerülnek tárolásra. Manuálisan bármikor törölhető a böngésző beállításának segítségével. Általában a weboldalon történő beállítások, utoljára megtekintett termékek kerülnek mentésre. Harmadik fél által kezelt cookie-kat gondosan megválasztott és megbízható partnereink bocsátják rendelkezésre online és marketing tevékenységekhez. Amennyiben Ön a sütik tárolását megakadályozó böngésző beállítások alkalmazása nélkül tovább böngészik weboldalunkon, az úgy értendő, hogy beleegyezik az ilyen típusú fájlok elhelyezésébe a böngészőjében. A fájlok törlésére és beállítások módosítására mindazonáltal a továbbiakban is bármikor lehetősége lesz. Adatok védelme Minden szükséges technikai és szervezeti intézkedést megtettünk és igyekszünk megtenni ahhoz, hogy megvédjük adatait és meggátoljuk az illetéktelen hozzáférést. Individualizáció és cookie-k Új technológiák segítségével honlapunkat minden ügyfél számára testre tudjuk szabni. A cookie-k olyan szövegfájlok, amelyek a honlapra visszatérő vendégeket azonosítják kizárólag a látogatás időtartamára. A cookie-kat a gépe lementi a merevlemezre és ott nem okoznak kárt. A cookie-k nem tartalmaznak Önre vonatkozó személyes adatot. A cookie-k segítségével nem kell ismételten begépelni az adatokat, megkönnyíti meghatározott tartalmak átvitelét és segítenek nekünk az online ajánlataink legnépszerűbb részeinek beazonosításában. Így többek között lehetőségünk van a honlapunk tartalmát az Ön igényeinek megfelelően testre szabni. A legtöbb internetes böngésző alapértelmezett beállításaiból kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön gépére. A cookie-k visszautasítása esetén lehetséges, hogy nem tudja honlapunk egyes részeit meglátogatni vagy a testreszabott információkat fogadni. Honlapunk elmenthet olyan információkat az Ön számítógépéről, mint az IP-címét (ez egy szám, amely az Ön gépét azonosítja minden esetben, amikor meglátogat egy honlapot), böngészőjének típusát, számítógépének operációs rendszerét. Mindez azt biztosítja, hogy a honlapunk látogatóinknak a legjobb webélményt és hatékony információs forrást jelentsen. Hogyan tudja megvédeni személyes adatait? Amikor megrendeli hírlevelünket vagy hozzájárul ahhoz, hogy az Ön nevére és címére hírlevelet küldhetünk, vagy amennyiben Ön levelet küld nekünk, amely tartalmazza a nevét vagy címét, ezzel személyes adatait megadja számunkra. Annak érdekében, hogy ezek ne kerüljenek illetéktelen személyekhez, SSL-eljárással titkosítjuk azokat. Ez a jelenleg legelterjedtebb és legbiztonságosabb adatátviteli módszer az interneten. Mindig akkor kerül alkalmazásra, ha különleges adatok kerülnek továbbításra.

SSL (Secure-Socket-Layer)

Az SSL (Secure-Socket-Layer) eljárással meg lehet védeni azokat az adatokat, amelyeket az ügyfél az interneten keresztül egy vállalat szerverére küld. Az SSL háromszoros védelmet nyújt:• a továbbított adatok titkosításra kerülnek.• biztosított, hogy az űrlap csak arra a szerverre kerüljön visszaküldésre, amelyről az megnyitásra került.• ellenőrzésre kerül, hogy az adatok teljes körűen és változatlanul megérkeznek-e a címzetthez.

Facebook-Plugin használata

Az online megjelenésünk során úgynevezett Plugint használunk (a továbbiakban “beépülő modult”), mely a facebook.com (továbbiakban “Facebook”) közösségi hálózathoz tartozik. A Facebook egy vállalat, mely Amerikában található (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). A weboldalunk böngészése közben azokon az oldalakon, ahol ez e beépülő modul megtalálható, vizuálisan is megjelenitődik a beépülő modul tartalma, melyet a Facebook szerverei töltenek be. Ezalatt a Facebook szervereinek adatok továbbítódnak az Ön tevékenységéről. Amennyiben a Facebook közösség tagja, és be van jelentkezve oda, úgy a Facebook felismeri Önt és a beépülő modul által küldött információkat továbbítja a Facebook profiljára. Ha használja a beépülő modult, pl.: rákattint a “tetszik” gombra, vagy kommentet hagy hátra, úgy ezek az információk is továbbítódnak Facebook profiljára. Ezzel egyidejűleg információk továbbítódnak a Facebook szerverei felé, mely az Ön böngészési szokásait tartalmazza attól függetlenül, hogy használta-e a beépülő modult, vagy sem. Az adatok továbbításának a megakadályozásához kérjük, lépjen ki Facebook profiljából még mielőtt weboldalunkat megtekintené. További részletes információkat és beállítási tudnivalókat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál.

Frissítés és módosítás

Az adatvédelmi nyilatkozat bizonyos részei időnként megváltozhatnak és frissülhetnek anélkül, hogy Önt erről előzőleg értesítenénk. Kérjük, mindig vegye figyelembe az aktuális adatvédelmi nyilatkozatot, mielőtt igénybe venné különböző szolgáltatásainkat.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Privacy Policy for Event Organizer Kft.

At upgradecongress.hu, accessible from upgradecongress.hu, one of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by dentalworld.hu and how we use it.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

General Data Protection Regulation (GDPR)

We are a Data Controller of your information.

Event Organizer Kft. legal basis for collecting and using the personal information described in this Privacy Policy depends on the Personal Information we collect and the specific context in which we collect the information:

  • Event Organizer Kft. needs to perform a contract with you
  • You have given Event Organizer Kft. permission to do so
  • Processing your personal information is in Event Organizer Kft. legitimate interests
  • Event Organizer Kft. needs to comply with the law

Event Organizer Kft. will retain your personal information only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use your information to the extent necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes, and enforce our policies. Our Privacy Policy was generated with the help of GDPR Privacy Policy Generator and the GDPR Privacy Policy Generator.

If you are a resident of the European Economic Area (EEA), you have certain data protection rights. If you wish to be informed what Personal Information we hold about you and if you want it to be removed from our systems, please contact us.

In certain circumstances, you have the following data protection rights:

  • The right to access, update or to delete the information we have on you.
  • The right of rectification.
  • The right to object.
  • The right of restriction.
  • The right to data portability
  • The right to withdraw consent

Log Files

dentalworld.hu follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services’ analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users’ movement on the website, and gathering demographic information.

Cookies and Web Beacons

Like any other website, dentalworld.hu uses ‘cookies’. These cookies are used to store information including visitors’ preferences, and the pages on the website that the visitor accessed or visited. The information is used to optimize the users’ experience by customizing our web page content based on visitors’ browser type and/or other information.

For more general information on cookies, please read „What Are Cookies”.

Google DoubleClick DART Cookie

Google is one of a third-party vendor on our site. It also uses cookies, known as DART cookies, to serve ads to our site visitors based upon their visit to www.website.com and other sites on the internet. However, visitors may choose to decline the use of DART cookies by visiting the Google ad and content network Privacy Policy at the following URL – https://policies.google.com/technologies/ads

Our Advertising Partners

Some of advertisers on our site may use cookies and web beacons. Our advertising partners are listed below. Each of our advertising partners has their own Privacy Policy for their policies on user data. For easier access, we hyperlinked to their Privacy Policies below.

Privacy Policies

You may consult this list to find the Privacy Policy for each of the advertising partners of dentalworld.hu.

Third-party ad servers or ad networks uses technologies like cookies, JavaScript, or Web Beacons that are used in their respective advertisements and links that appear on dentalworld.hu, which are sent directly to users’ browser. They automatically receive your IP address when this occurs. These technologies are used to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on websites that you visit.

Note that dentalworld.hu has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

Third Party Privacy Policies

dentalworld.hu’s Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options.

You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers’ respective websites.

Children’s Information

Another part of our priority is adding protection for children while using the internet. We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity.

dentalworld.hu does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such information from our records.

Online Privacy Policy Only

Our Privacy Policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in dentalworld.hu. This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website.

Consent

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms.